De PDA in België en Nederland tijdlijn

PDA tijdlijn

Iemand vroeg aan ons een PDA in België en Nederland tijdlijn. Het leek ons leuk om deze ook hier te delen. Het laat zien wat er al is gebeurd, maar het laat ook zien dat er nog veel meer moet gebeuren.

Een stichting?

We werken op dit moment met een klein groepje aan het op de kaart zetten van PDA-autisme in Nederland. En we hebben deze site opgezet om als website van de stichting PDA België Nederland te dienen. Helaas hebben we op dit moment niet de tijd en de middelen om een stichting op te zetten. Daarom zijn we op zoek naar PDA ervaringsdeskundigen die de tijd en de kennis hebben om dit als vrijwilliger op te pakken. Wil je daarmee helpen? Stuur ons een berichtje.

De PDA in België en Nederland tijdlijn

  • 08-08-2020: Oprichting van de Facebook support groep PDA Nederland & België (Pathological Demand Avoidance) door Izzy Moneypenny.
  • 01-06-2021 tot 01-06-23: Opzet en onderhoud van de website www.pdabelgienederland.com – Kelly Schiffeleers.
  • 23-08-2021: Het begin van ploeteren.nl de website en blog van Myneke ter Maat.
  • 14-12-2022: De start van de “De PDA Plek” op Discord.
  • 14-05-2023: Oprichting Facebookgroep De PDA Posse voor PDA-ers.
  • 01-06-2023: De website www.pdabelgienederland.com wordt omgezet naar www.pdabelgienederland.org als voorbereiding voor het opzetten van de stichting PDA Nederland & België.
  • 18-04-2023: De Facebook Support Groep voor ouders van kinderen met PDA -Het Autonome Kind start.
  • 17-02-2024 Het eerste Nederlandse boek over PDA verschijnt. Het is: Het autonome kind, Pathological Demand Avoidance bepaalt de route…hoe sluit ik als ouder of hulpverlener aan? Geschreven door Esther Wijngaards.
  • 12-04-2024: De eerste PDA-meet Heerenveen georganiseerd door Myneke ter Maat.
  • 14-09-2024: PDA-meet in Bilthoven.